Fikri Mülkiyet Hukuku

Ofisimiz, müvekkillerine fikri ve sınai hakların elde edilmesi ya da mevcut hakların korunmasında kapsamlı hizmet sunmaktadır. Bu alanda uzman avukatlarımız ile birlikte marka, patent, faydalı model ve coğrafi işaret gibi fikri ve sınai haklara ilişkin başvurular ve bunlara ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki destek ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şu şekildedir: 

  • Sinai hakların ilgili sicillerinde tescillerinin yapılabilmesi için gerekli başvuru ve takip hizmetleri,
  • Başta marka hukukuna ilişki olmak üzere hakka yönelik ihlallerin durdurulması ve engellenmesine yönelik iptal ve hükümsüzlük gibi davalarda sunulan dava avukatlığı hizmetleri,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi amacıyla açılacak iptal davalarına ilişkin avukatlık hizmetleri,
  • Hak ihlalleri halinde tazminat taleplerinin ileri sürülmesi ve uyuşmazlığın dava yolu ile çözümlenmesinin gerekmesi halinde dava avukatlığı hizmeti,
  • Teknoloji transferi, lisans sözleşmeleri ile fikri ve sınai hakları ilgilendiren diğer sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.