Tüketici Hukuku

BKA Hukuk olarak tüketicinin nezdinde gündeme gelebilecek uyuşmazlıklarda uzman avukat kadromuz ve danışmanlarımızla birlikte dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • Tüketici hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri ve sigorta tahkim komisyonları gibi komisyonlar nezdinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi,
  • Tüketici mevzuatı çerçevesinde mal veya hizmet sunan gerçek kişi ya da şirketlere danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  • Mal ve hizmet satışına ilişkin sözleşme ve işlemlerin tüketici mevzuatı ve hukuka uygunluğu hakkında danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  • Tüketici mevzuatı kapsamında ürün kullanma kılavuzlarının ve diğer ilgili belgelerin hazırlanmasında müvekkillere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Reklamların tüketici mevzuatı ve ilgili kamu otoritesi uygulaması doğrultusunda hukuka uygun hazırlanması amacıyla hukuki destek sağlanması,
  • Konut satış sözleşmelerinden doğan tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlanması yer almaktadır.