20 Haz
2017

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

  • Hukuk Günlüğü

Turkuaz Kart Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 14.03.2017 tarih ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmelik ile birlikte, Türkiye’de ikamet etmek ve çalışmak isteyenler için yeni birtakım imkanlar getirilmiştir. Yönetmeliğin 4.maddesine göre, Turkuaz Kart alan yabancılar Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet etme haklarını elde edebileceği gibi, yakınları da süresiz olarak Türkiye’de ikamet edebilecektir.

Turkuaz Kart'ı kimlerin alabileceği ise yine Yönetmeliğin 5.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre başvuruda bulunan yabancının, yüksek nitelikli işgücü sahibi, yüksek nitelikli yatırımcı profili, stratejik araştırmalar yapan bilim insanı ve uluslararası düzeyde kültürel ve sportif alanlarda başarılı olan veya Türkiye’nin yurt dışında tanıtımına katkı sağlayan ve milli menfaatler için uluslararası düzeyde faaliyette bulunan kişiler olması halinde, bu kişilere Turkuaz Kart verilmesi mümkün olabilecektir.

Başvurunun, yabancının bulunduğu yere göre, Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden, aracı kurumlarından ve Türkiye’de bulunmak kaydıyla internet üzerinden yapılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelikte belirtilen başvuru belgelerinin eksiksiz olması durumunda ilgili başvuru, puanlama sistemine göre değerlendirmeye tabi tutularak yeterli puana sahip görülen başvuruların kabul edileceği düzenlenmiştir. Puanlama ise yabancının dahil olduğu kategoriye ve Yönetmeliğin 11.maddesinde özel olarak belirlenen kriterlere göre yapılacaktır.

Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda 3 yıllık bir geçiş süresi bulunmaktadır. Bu 3 yıllık süre içerisinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından bir uzman görevlendirilerek, başvuru sahibi yabancının Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olarak 12 aylık dönemlerde izleme raporu hazırlanması öngörülmektedir.

Yönetmeliğin öngördüğü 3 yıllık geçiş süresinin sona ermesinden önce ise geçiş süresi kaydının kaldırılması yönünde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Söz konusu başvurunun yapılmaması veya geç kalınması durumlarında süre sonunda Turkuaz Kart geçersiz hale gelecek ve başvuru reddedilecektir.

Turkuaz Kart sahibinin, kartın geçerlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye gelmemesi, iki yıldan uzun süre aralıksız olarak yurt dışında kalması, kaçak olarak çalıştığının ya da 1 yıl boyunca aralıksız çalışılmadığının tespit edilmesi ya da düzenlemenin 22.maddesinde sayılan diğer durumların ortaya çıkması ve bunların tespit edilmesi halinde kartın iptal edileceği de yine düzenlemede yer alan önemli hususlar arasındadır.

Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23413&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=turkuaz

Saygılarımızla