9 Eki
2017

Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Halinde Tazminat Davası

  • Makaleler

Şirketler topluluğunda hakimiyetin hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde sorumluluk, hakimiyetin şekline göre TTK kapsamında temelde üç ana bölüme ayrılmıştır. Bunlardan ilki TTK m.202 hükmünde belirtilen kısmi hakimiyet halindeki sorumluluk, ikincisi TTK m. 203-206'da belirtilen tam hakimiyet halindeki sorumluluk, üçüncüsü ise TTK m. 209 hükmünde yer verilen güvenden doğan sorumluluktur.

Bu çalışmada yalnızca kısmi hakimiyetin yönetim işlerinde hukuka aykırı kullanılması halindeki sorumluluğun düzenlendiği TTK m. 202/1 hükmü ele alınmış ve bu madde kapsamında söz konusu olacak tazminat davası incelenmiştir.

 

Metnin tamamına aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.