Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kriz Kartelleri

 • Makaleler

İndirim Sistemleri

 • Makaleler

Uygulamada teşebbüsler tarafından oldukça sık şekilde kullanılan indirim sistemleri genel olarak rekabet hukuku kurallarına aykırılık teşkil etmeseler dahi belirli hallerde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 6. maddesi kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması olarak kabul edilebilmektedirler.

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinden Akreditif

 • Makaleler

Uluslararası ticarette ödeme şekilleri, taraflar arasındaki ilişki, malların özelliği ve tarafların gücü gibi etkenlere bağlı olarak açık hesaptan peşin ödemeye değişebilmektedir. Bu ödeme şekilleri arasında satıcılar için en güvenli ödeme şekli, nakit ödemeden sonra akreditif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan, akreditifler uluslararası ticaret açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Açısından İndirim Sistemleri ve Intel Kararı

 • Makaleler

Uygulamada teşebbüsler tarafından oldukça sık şekilde kullanılan indirim sistemleri genel olarak rekabet hukuku kurallarına aykırılık teşkil etmeseler dahi belirli hallerde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 6. maddesi kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması olarak kabul edilebilmektedirler.

Yeni Maden Yönetmeliği'nin Rödövansçılar Yönünden Değerlendirilmesi

 • Makaleler

Yeni "Maden Yönetmeliği"21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile aynı zamanda 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği"yürürlükten kaldırılmıştır.

Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Halinde Tazminat Davası

 • Makaleler

Şirketler topluluğu hakkında getirilen düzenlemeler, en genel anlamda, hakim şirketin, bağlı şirketler üzerindeki hakimiyetini hukuka aykırı şekilde kullanmasını engellemeye çalışmaktadır.

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Paylarının Geçişi ve Gerçek Değerden Satın Alma Hakkı

 • Makaleler

Limited şirketlerde esas sermaye payının geçişine ilişkin düzenlemeler, bu düzenlemelerin anonim şirketlere ilişkin ilgili düzenlemelerden ayrılması nedeniyle hem doktrin hem de uygulama açısından önemli bir konu niteliğini haizdir.

Limited Şirket Müdürlerinin Mahkeme Kararı ile Azli

 • Makaleler

Limited şirketlerde müdürlerin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin kalkması farklı şekiller ve şartlarda tezahür edebilmektedir.

Haksız Fiillerde Tazminatın Belirlenmesi

 • Makaleler

Haksız fiil sorumluluğunun yaptırımı, haksız fiil sonucunda meydana gelen zararın tazminidir. Tabii ki bu durum tazminatın her durumda zarar kadar olacağı anlamını da taşımamaktadır.

Foreıgner’s Guıde to Resıdence and Work Permıts ın Turkey

 • Makaleler

Only Available in English

Foreıng Credıtor's Guıde to Debt Enforcement ın Turkey

 • Makaleler

Only Available in English

Temporary Employment and Remote Working in the light of Amendments to Labor Law

 • Makaleler

Only Available in English

Merger Control: Conglomerate Mergers

 • Makaleler

Only Available in English