Birleşme ve Devralmalar

BKA Hukuk olarak müvekkillerimize ticari hayatın önemli bir parçasını oluşturan birleşme, devralma, spin-off ya da yeniden yapılandırma işlemlerinde hukuki hizmet sunmaktayız. Ekibimizin bu süreçlerde müvekkillerimize verdiği hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • Due diligence işlemleri, incelemeleri ve raporlarının hazırlanması,
  • Birleşme, hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ve birleşme ile devralma işlemlerine ilişkin diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi,
  • Kapanış da dahil olmak üzere birleşme ve devralma işlemlerinin tüm aşamalarında hukuki hizmet sunulması,