Dava ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

BKA Hukuk olarak, önleyici hukuk prensibi ile hizmet sunmakta olup müvekkillerimizin ticari ve kişisel yaşamlarında ortaya çıkabilecek hukuki riskleri en aza indirmek yegâne hedefimizdir. Ancak yerli ve yabancı müvekkillerimiz nezdinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde de uzman avukat ve danışman kadromuz ile birlikte en lehe sonucun elde edilmesi için dava ve alternatif uyuşmazlık hizmetleri de sunmaktayız. Bu hizmetlerimizden bazıları şu şekildedir: 

  • Hukuk, idare ve ceza mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerde genel dava ve avukatlık hizmetlerinin sunulması,
  • İcra ve iflas işlemlerinin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,
  • Uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası tahkim yoluyla çözümü ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,
  • Arabuluculuk ve müzakere gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında hukuki destek ve avukatlık hizmeti sağlanması,