Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ofisimiz, şirketler ve ticaret hukuku alanında birçok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkiline hizmet sunmaktadır. Bu alanda sunduğumuz hizmetler gerek şirket kuruluşu gerekse tasfiyesi olsun şirketler hukukuna ilişkin tüm alan ve aşamaları kapsamaktadır. Bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve şirket, şube ve irtibat ofisi kuruluşu, tür değişikliği, işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Sermaye artırım ve azaltılmasına ilişkin genel kurulların yapılması ve tescilinin sağlanması,
  • Hisse devir ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Şirket yönetimi ve idaresine ilişkin işlemler ile şirketlerin günlük ya da olağan faaliyetlerine ilişkin hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Yıllık dönemlerde genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarının ve gereken ara dönemlerdeki olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik gerekli hukuki hizmetin verilmesi,
  • Sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler yönünden gerekli bildirimlerinin ve işlemlerinin yapılmasında hukuki desteğin sağlanması,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunulması,
  • Ticari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin dava avukatlığı hizmetlerinin sağlanması,