Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, ticari hayatın en önemli ve vazgeçilmez unsurlarından biridir. Titiz bir şekilde hazırlanmış sözleşmelerin ileride oluşabilecek uyuşmazlıklardaki çözüm fonksiyonunun bilincinde olan ofisimiz, uzmanlık alanlarından biri olan sözleşmeler hukuku alanında yurtiçi ve yurtdışında eğitim almış uzman avukatları ile birlikte faaliyet göstermektedir. Sözleşmelerin yapılmasındaki amaç gözetilerek olası tüm unsurların değerlendirilmesi ve herhangi bir uyuşmazlık çıkmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması ilkesiyle hareket eden ofisimizin, bu kapsamda verdiği hizmetlerden bazıları şu şekildedir: 

 • Sözleşme müzakerelerine katılım ve danışmanlık,
 • Sözleşmelerin incelenmesi ve revizesi,
 • Sözleşmelerde hukuki risk analizlerinin yapılması,
 • Simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması, 
 • Ulusal ya da uluslararası alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Bayilik, tek satıcılık, franchise ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Fason üretim ve ürün tedarik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira ve rödövans sözleşmelerinin hazırlanması,