Rekabet Hukuku

BKA Hukuk olarak müvekkillerimize rekabet hukukuna ilişkin olarak geniş bir yelpazede dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Rekabet hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • Müvekkillerimizin ticari faaliyetleri sırasında imzaladıkları sözleşmeler ile gerçekleştirdikleri işlemlerin rekabet hukuku düzenlemelerine uygun hale getirilmesi gibi genel rekabet hukuku danışmanlık hizmetleri,
  • Rekabet hukuku ihlallerinden doğan özel hukuk tazminat davaları, 
  • Rekabet Kurumu kararlarına karşı idari yargı başvurularında müvekkillerin temsili ile dava hizmetleri,
  • Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmalarda ya da Rekabet Kurumu’na gerçekleştirilecek şikayetlerde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunulması,
  • Birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin bildirimlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunulması,
  • Rekabet hukuku ihlallerinin engellenmesi ya da riskin en aza indirilmesi amacıyla bilinçlendirme ve rekabet hukukunun genel ilkelerine yönelik eğitim hizmetlerinin verilmesi,