İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunan BKA Hukuk, bu hukuk dallarının dinamiklerini ve yeniliklerini de yakından takip etmektedir. Bu anlayışla, Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamındaki bilgi birikimini ve tecrübesini gerek işçi ve gerekse işveren müvekkillerine sunmaktadır. Ofisimizin bu konuda sunduğu hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • İşverenlerin işçileriyle olan bireysel iş sözleşmelerinin kapsamlı olarak hazırlanması,
  • İkale sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Toplu iş ilişkilerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
  • Her bir işçi için işyeri özlük dosyalarının tam ve eksiksiz tutulması için danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Her uyuşmazlık özelinde gerekli tutanakların tutulmasına danışmanlık edilmesi, ihtar ve bildirimlerin yapılması,
  • İş sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde sonlandırılması adına gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi ile bu yöndeki işlemlerin tesis edilmesi,
  • İş yeri güvenliği kapsamında mevzuatta öngörülen düzenlemelere işyerlerinin uyumlaştırılmasında danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'ndan kaynaklanan işçi alacak davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları veya sair uyuşmazlıklarda dava avukatlığı hizmeti sunulması,