Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku mahiyeti gereği teknik uzmanlık ve bilgi gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu durumun farkındalığı ile hareket eden BKA Hukuk bünyesinde barındırdığı gayrimenkul alanında uzman danışman ve avukat kadrosu ile müvekkillerine en doğru ve güncel şekilde hizmet vermektedir. Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin ofisimiz tarafından sunulan hizmetlerden bir kısmı şu şekildedir: 

 • Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İpotek sözleşmelerinin hazırlanması, tesisi ve fekki
 • Tapu iptal-tescil davaları, izale-i şüyu davaları, kamulaştırma davaları gibi taşınmaz aynına ilişkin davalarda dava avukatlığı hizmeti sunulması,
 • Ecrimisil ve benzeri tazminat davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • İmar ve parselasyona ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, 
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kentsel dönüşüm projelerinin hukuki sürecinin yönetilmesi ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
 • İntifa, irtifak, taşınmaz devri gibi işlemlerin hazırlanması ve neticelendirilmesi,
 • Uluslararası veya ulusal gayrimenkul yatırımları için danışmanlık hizmetleri,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ile gereken hukuki desteğin sağlanması,
 • Kira ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve danışmanlığı,